Planta de piròlisi de residus plàstics

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Planta de piròlisi de residus plàstics

    S'utilitza per a la utilització de recursos de residus plàstics. Mitjançant la descomposició completa de polímers d’alta molecular en residus de productes plàstics, tornen a l’estat de petites molècules o monòmers per produir combustible i combustibles sòlids. Sota la premissa de la seguretat, la protecció del medi ambient i un funcionament continu i estable, el reciclatge, la inofensivitat i la reducció dels residus plàstics. La línia de producció de piròlisi de plàstics residuals de la companyia utilitza un catalitzador compost compost especial i un agent de descloració compost compost especial per eliminar els gasos àcids com el clorur d’hidrogen generat per la fissuració del PVC de manera oportuna, allargant la vida útil de l’equip.