Mercat mundial del petroli de piròlisi (2020-2025): creixement, tendències i previsions

Els principals factors que impulsen el desenvolupament del mercat són la creixent demanda de petroli de piròlisi que s’utilitza per generar calor i electricitat i la creixent demanda del sector dels combustibles. D’altra banda, els problemes relacionats amb l’emmagatzematge i transport d’oli de piròlisi i les condicions desfavorables a causa del brot de COVID-19 són limitacions importants que s’espera que dificultin el creixement del mercat.
L’oli de piròlisi és un combustible sintètic que pot substituir el petroli. També s’anomena bio cru o bio oli.
S'espera que Amèrica del Nord domini el mercat del petroli de piròlisi durant el període previst. A països com els Estats Units i el Canadà, la demanda de petroli de piròlisi augmenta a causa del desenvolupament de les indústries industrials de motors dièsel i calderes industrials.


Hora de publicació: 12-gen.2021